Ski Ball 2005 At Round House, Jackson Gore - Tootsie